Blogg

"Bostadsmarknaden i New York är odemokratisk"

Pjäsen ”Buzzer” av Tracey Scott Wilson gestaltar den mest aktuella frågan i New York 2015 – de höga hyrorna på Manhattan och flyttningen till ruffa kvarter i stadens fyra andra stadsdelar. Paret i ett blandäktenskap flyttar in i en nyrenoverad våning i hans gamla slumområde som nu är på väg att gentrifieras. Hustrun känner sig besvärad och hotad av de arbetslösa ungdomarna som kastar glåpord efter henne och ljudet av polisens ständiga sirener utanför. Han däremot vill uppvisa sig som framgångsrik advokat, från slummen, nu med en vit fru.

Konflikten är subtil mellan makarna och påvisar just hur komplicerat livet är i en tid med ambitioner att överbrygga rasismen. Särskilt New York vill framstå som en extra liberal och tolerant stad. Harlem har  blivit populärt med hippa restauranger och klubbar. Men hela bostadsmarknaden är odemokratisk och idén att alla har chansen är falsk när de statliga skolorna är urdåliga, fri sjukvård saknas och arbetsmarknaden är benhård.

Det basala skyddsnätet saknas såväl i det multietniska New York som i hela detta storslagna rika land.